Nahajate se tukaj

Dogovor o soodgovornosti

Dogovor o vzgojni soodgovornosti 

Dogovor o vzgojni soodgovornosti vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole z učenci in starši ter opredeljuje uresničevanje skupnega vzgojnega načrta. Ob prehodu iz osnovne na srednjo šolo prve stopnje se profesorji, starši in učenci tudi pisno obvežejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili, ki jih obsega.

Dogovor  posebej izpostavlja vzgojno razsežnost, ki v medsebojni povezanosti vključuje šolski kolektiv, družine ter okolje, v ospredje pa postavlja učenca kot aktivnega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa.

Vzajemno sodelovanje je predpogoj večje učinkovitosti, le-to pa poteka preko usklajenega pristopa oziroma soodgovornosti staršev in šole za otrokov razvoj in spoštovanje njegove integritete. Starši, ki so otrokovi prvi in najpomembnejši vzgojitelji, posredno in neposredno sooblikujejo vzgojni proces in skrbijo, da skupne vrednote zaživijo tudi zunaj šole.

Dogovor o vzgojni soodgovornosti določa smernice, na osnovi katerih bomo z ustreznimi vzgojnimi prijemi in pristopi dosegali in ohranjali večjo odgovornost učencev za njihova ravnanja ter jim na skupnih temeljih privzgajali občutek za razvijanje pozitivnih vzorcev vedenja. Spodbujanje le-teh prehaja preko prepoznavanja pravil in njihovega pomena ter temelji na zavedanju, da nosi vsaka pravica s seboj tudi dolžnost in odgovornost.

Vabimo Vas, da Dogovor preberete skupaj s svojimi otroki.

 

Il Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità è un documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra famiglie e operatori scolastici, dove tutte le parti del Sistema Scuola sono chiamate ad assumere e rispettare specifici impegni e responsabilità al fine di ottenere i migliori risultati educativi e didattici.

La condivisione di valori e di strategie, pur nella diversità dei ruoli è la premessa fondamentale affinché possa giungere ai bambini ed agli adolescenti una proposta educativa chiara, ispirata a forti valori, unita ad una grande disposizione al dialogo, all'accompagnamento, autorevole e rispettoso dei ragazzi stessi nel loro cammino di crescita, di costruzione della personalità, di inserimento nella società.

Un'alleanza educativa efficace, che metta al centro le risorse della persona, si può realizzare solo attraverso la partecipazione condivisa di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell' adempimento dei propri doveri.

Si raccomanda un’attenta lettura insieme ai propri figli.

 

 

Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

CMS Drupal ver.7.67 del 08/05/2019 agg.17/09/2019