Beseda povezuje 02 - Izmenjava

Na sliki: prvo predavanje dr. Susanne Pertot za ljubljanske učiteljice in specialne pedagoge

 

Začetek izmenjave dobrih praks med OŠ iz Nabrežine in OŠ Bežigrad

05.02.2014

V kratkem se bo pridružila tudi dvojezična šola iz Celovca. Gre za prvi projekt izmenjave didaktičnih veščin med tremi različnimi stvarnostmi iz Italije, Slovenije in Avstrije

V ponedeljek, 10. februarja se bo začela izmenjava dobrih praks med šolama Virgil Šček iz Nabrežine in osnovno šolo Bežigrad v Ljubljani. Projekt Beseda povezuje prijateljstvo združuje je nastal v novem šolskem letu med šolama iz Nabrežine in Ljubljane in v kratkem bo še z dvojezično šolo Volksschule24 iz Celovca. To je prvi tovrstni projekt izmenjave didaktiktičnih veščin med tremi različnimi stvarnostmi: slovenska šola v zamejstvu, slovenska šola v Ljubljani in dvojezična v Avstriji. Nedvomno je projekt zahteven, a pričakovanja so iz vseh treh šol območja Alpe-Jadran zelo velika. V vsakem primeru je slovenski jezik skupni imenovalec in seveda boljše poznavanje tega. Tri učiteljice osnovne šole Virgila Ščeka iz Nabrežine bodo torej sledile pouku v različnih razredih bežigrajske osnovne šole, temu bo sledila hospitacija ljubljanskih kolegov in nato še z avstrijskimi učitelji. V projektu sodeluje tudi dr. Susanna Pertot, ki je imela že prvo predavanje za ljubljanske učiteljice in specialne pedagoge, v decembru 2013, in sicer o dvojezičnem otroku. Dobra podlaga za kolege bežigrajske šole, ki se bodo soočali z našo stvarnostjo.

Beseda povezuje              1. srečanje              3. srečanje                 slavnostni zaključek