Projekt "Beseda povezuje"

1. srečanje                  2. srečanje                3. srečanje                 slavnostni zaključek

facebook

PROJEKT BESEDA POVEZUJE, PRIJATELJSTVO ZDRUŽUJE

Povezal je tri povsem različne šolske stvarnosti: OŠ Bežigrad iz Ljubljane, OŠ Volksschule 24 iz Celovca in OŠ Virgila Ščeka iz Nabrežine

Včeraj se je sklenilo prvo leto projekta Beseda povezuje, prijateljstvo združuje, ki je povezal tri povsem različne šolske stvarvnosti: oš Bežigrad iz Ljubljane, oš Volksschule 24 iz Celovca in oš Virgila Ščeka iz Nabrežine. Sklepna prireditev je bila vključena v zaključno prireditev projekta Evropska vas.

Učenci iz Nabrežine in iz Celovca so skupno s sošolci iz Ljubljane najprej imeli kosilo. Nakar so bili porazdeljeni v mešane skupine in se pod vodstvom ljubljanskih učiteljev ogledali šolo. Sledila je generalka, malica in odmor na zelenem igrišču šole. Točno ob 17. je začela prireditev v prisotnosti staršev in tu je potrebno podčrtati,da so prišli iz Nabrežine kar v lepem številu. Po uvodnem pozdravu ravnateljice Maje Rakun Beber, ki se je zahvalila ravnateljema Ediju Oražeju iz Celovca in Marku Jarcu iz Nabrežine za sodelovanje, vsem učiteljem, Ministrstvu za izobraževanje, Zavodu za šolstvo,avstrijski ambasadi v Ljubljani za pomoč, je na oder stopila učiteljica Mirjan Mikolj, ki je v kratkem pozdravu poudarila pomen skupnega šolskega prostora in skrb,da ni slovenski jezik ne izumrl med Slovenci zunaj meja domovine. Sledil je pozdrav Romana Grudna iz ministrstva za izobraževanje, ki je pohvalil pobudo in projekt. Nadaljeval je in potrdil,da uspeh takih projektov sloni predvsem na dobrih prijateljskih odnosih med učitelji.

Začel se je izredno bogat program s petjem, plesom in igro vsej prisotnih učencev

Za primeren uvod uvod pa je poskrbela gospa Heike Dobler Fillini iz Voralerberga v Avstriji, ki že dolgo let živi v Devinu. Po izrednem naključju se je povezala s šolo v Nabrežini ,temu je sledilo sodelovanje z bežigrajsko šolo. Učenka bežigrajske šole ji je postavila nekaj vprašanj v nemščini. To je bil res imenitni začetek večera. Združeni zbor vseh treh šol je ob zaključku zapel ganljivo pesem Edelweiss. Ob koračnici Radetzky marš je bilo prireditve konec. Publika je odhajala navdušena saj je bil dogodek prisrčen in vsebinsko bogat. Otroci so se poslavljali tako kot samo oni vedo. Odrasli so si ogledali še res okusno pripravljeno razstavo o Avstriji. Še zadnji stiski rok in objemov med kolegi iz Ljubljane, Celovca in Nabrežine, nato vsak na svoj avtobus domov.

 

 

PROJEKT BESEDA POVEZUJE, PRIJATELJSTVO ZDRUŽUJE

 

Sodelujoče šole:

OŠ Bežigrad, Ljubljana (Slovenija)

Dvojezična ljudska šola Volksschule 24, Celovec (Avstrija)

OŠ Virgil Šček, Nabrežina (Italija)

 

Cilji projekta:

  • izmenjava dobrih praks;

  • nastopi učiteljev v gostujočih šolah;

  • spoznavanje novih učnih metod;

  • strokovna predavanja o dvojezičnosti;

  • povezovanje Slovencev iz Slovenije in zamejstva;

  • krepitev državljanske zavesti;

  • skrb za slovenščino kot materni in drugi jezik;

  • izvedba skupne prireditve;

  • gostovanje učencev, učiteljev in strokovnih delavcev;

  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci.

Osnovna šola Bežigrad je regijski koordinator projekta Evropska vas. Le-tega je v lanskem letu nadgradila s povezavo z dražavno šolo s slovenskim učnim jezikom v Italiji Virgil Šček iz Nabrežine, letos pa smo k sodelovanju povabili še dvojezično šolo iz Avstrije.

V duhu povezovanja in prijateljstva smo se osnovne šole iz Slovenije, Avstrije in Italije dogovorile za sodelovanje, ki je del loka Alpe-Jadran. Povezujejo nas materni jezik, slovenska kultura, skrb za učence in pedagoška profesionalnost, v preteklosti pa so nas ločevale usodne družbeno-politične zgodovinske odločitve.

Z dvojezičnostjo se vsakodnevno srečujemo tudi v šolah v Sloveniji. Novonastali projekt Beseda povezuje, prijateljstvo združuje temelji na izmenjavi dobrih praks in izkušenj predvsem na področju didaktike jezika in poučevanja na dvojezičnem področju.

 

Vodji projekta: Ingrid Djukanović (za Slovenijo) in Mirjan Mikolj (za Italijo)