TVIP za šolsko leto 2016/17

  1. SPLOŠNE INFORMACIJE O VEŠ NABREŽINA

  1. DRUŽBENO-KULTURNO PODROČJE VEŠ NABREŽINA

  1. POSLANSTVO IN VIZIJA VEŠ NABREŽINA

  1. PRAVILNIK VEŠ NABREŽINA

  1. KURIKULARNI NAČRT: organizacija šolskih prostorov, vpisani učenci, učno osebje in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela

5.1. ORGANIZACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠL 2016/17

5.2. ŠTEVILO VPISANIH UČENCEV V ŠL 2016/17

5.3. UČNO OSEBJE V ŠL 2016/17

5.4.1. Otroški vrtci

5.4.2. Osnovna šola

5.4.3. Srednja šola

5.5. NAČRT ZA INKLUZIJO

5.6. VREDNOTENJE IN POTRDILO O KOMPETENCAH

5.7. VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA IN ŠOLSKA ORIENTACIJA

5.8. SODELOVANJE Z DRUŽINAMI

5.9. UČNI NAČRTI IN NAČRT VZGOJNIH DEJAVNOSTI

5.10. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN DOKUMENTACIJA

5.11. INVALSI

  1. PROJEKTI TRILETNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

  1. NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŠOLSKE PONUDBE

  1. DELOVANJE ZBORNIH ORGANOV

  1. RAZPOREDITEV FUNKCIJ

9.1. RAVNATELJEV SODELAVEC

9.2. CILJNE FUNKCIJE

9.3. KOMISIJA ZA VREDNOTENJE

10. VARNOST

11. ORGANIGRAM

12. ZAKONSKA PODLAGA IN ODREDBA

13. PRILOGE

----

PDF icon Triletni VIP 16-17

PDF icon Dogovor o soodgovornosti

Smernice OŠ