Beseda povezuje 01 - prijateljstvo združuje

Na sliki: učenci osnovne šola Virgil Šček iz Nabrežine, arhivski posnetek Slomedia.it

 

"Beseda povezuje, prijateljstvo združuje"

14.11.2013

Osnovna šola Virgil Šček iz Nabrežine in osnovna šola Bežigrad iz Ljubljane bosta sodelovali v skupnem projektu. Naknadno se bo pridružila tudi dvojezična šola v Avstriji

Osnovna šola Virgil Šček iz Nabrežine je sklenila, v novem šolskem letu 2013-2014, sodelovanje z osnovno šolo Bežigrad iz Ljubljane.

Med šolama bo potekalo sodelovanje oziroma izmenjava dobrih praks, ki se bo naknadno povezala tudi z dvojezično šolo v Avstriji. Je daljnoročni projekt v katerem bodo vključeni tudi učitelji nabrežinske šole.

Prvo tovrstno srečanje - konferenca bo v sredo, 4. decembra 2013, ob 15. uri, v prostorih šole Virgil Šček v Nabrežini. Šolo bodo obiskali učitelji in profesorji, med katerimi idejni vodja projekta, gospa Ingrid Đjukanović ter gospa ravnateljica Maja Rakun Beber iz OŠ Bežigrad. Na konferenci bo predavala doktor znanosti dr. Susanna Pertot in sicer o dvojezičnosti v naši šoli v zamejstvu.

Odgovorna za projekt in za stike z OŠ Bežigrad je učiteljica Mirjan Mikolj.

Beseda povezuje              2. srečanje                3. srečanje                 slavnostni zaključek