Dokončne zavodske lestvice neučnega osebja - 3. pas - triletje 2014/2017

Prot. štev. 1278/B7               Nabrežina, 20. marca 2015

Dekret objave dokončnih zavodskih lestvic neučnega osebja za triletje 2014/17 - 3. pas:

A) Administrativni sodelavci - AA

B) Šolski sodelavci - CS