Organigram

Organigram osebja in razporeditev oddelkov, funkcije in organizacija vsakega urada, imena odgovornega osebja posameznih oddelkov. Referenčna norma: čl. 54 zakonodajnega odloka 7. marca 2005 št. 82 "Codice Amministrazione Digitale".