PODPORA S.D.D. 2015/16

Prot. 210/B-27                                                                             Nabrežina, 20. januarja 2016

Zadeva: PODPORA S.D.D. staršem za šolske dejavnosti otrok v š.l. 2015/16 - PRVA NAVODILA