TVIP za šolsko leto 2017/18

KAZALO

 

 1. SPLOŠNE INFORMACIJE O VEŠ NABREŽINA

 2. DRUŽBENO-KULTURNO PODROČJE VEŠ NABREŽINA

 3. POSLANSTVO IN VIZIJA VEŠ NABREŽINA

 4. PRAVILNIK VEŠ NABREŽINA

 5. KURIKULARNI NAČRT: organizacija šolskih prostorov, vpisani učenci, učno osebje in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela

  1. ORGANIZACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV V Š.L. 2017/18

  2. ŠTEVILO VPISANIH UČENCEV V Š.L. 2017/18

  3. UČNO OSEBJE V Š.L. 2017/18

  4. NAČRT PO STOPNJAH

   1. Otroški vrtci

   2. Osnovna šola

   3. Nižja srednja šola

  5. NAČRT ZA INKLUZIJO

  6. OCENJEVANJE ZNANJA IN VEDENJA

  7. OCENJEVANJE KOMPETENC

  8. VZGOJNO-DIDAKTIČNA POVEZAVA IN ŠOLSKA ORIENTACIJA

  9. SODELOVANJE Z DRUŽINAMI

  10. UČNI NAČRTI IN NAČRT VZGOJNIH DEJAVNOSTI

  11. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN DOKUMENTACIJA

  12. INVALSI

 6. PROJEKTI TRILETNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

 7. NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŠOLSKE PONUDBE

 8. DELOVANJE ZBORNIH ORGANOV

 9. RAZPOREDITEV FUNKCIJ

  1. RAVNATELJEVI SODELAVKI

  2. CILJNE FUNKCIJE

  3. KOMISIJA ZA VREDNOTENJE

 10. VARNOST

 11. ORGANIGRAM

----

PDF icon Triletni VIP 16-17

PDF icon Triletni vzgojno izobraževalni načrt - š.l. 2017/18

PDF icon Dogovor o soodgovornosti

Smernice OŠ

 
Kriteriji za preverjanje in ocenjevanje