VPISI -ISCRIZIONI 2016/17

Prot. štev. 156/B-27                                                                  Nabrežina, 18. januarja 2016

VPISOVANJE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

V skladu z Min. okrožnico 22 z dne 21.12.2015 bo potekalo vpisovanje v otroške vrtce, osnovne šole in državno srednjo šolo I. Grudna v obdobju od 22. januarja do vključno 22. februarja 2016.

Vpisovanje v OTROŠKE VRTCE se bo odvijano na ravnateljstvu (Prošnja v prilogi) vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 14.00 ure.

Vpisovanje v OSN. ŠOLE in v SREDNJO ŠOLO bo letos potekalo samo ON-LINE. Na  spletni strani Ministrstva  za  Šolstvo: www.istruzione.it / Iscrizioni ON-LINE 2016/17 je na razpolago tudi slovenska prošnja in ostala modulistika.

Priloge z navodili (7)